ADVANCED SCIENCE - BETTER LIFE

CHI TIÊT...

Dự báo toàn cầu

CHI TIẾT...

MÔ HÌNH WRF CỦA MỸ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐỘ PHÂN GIẢI CAO TẠI TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VẬT LÝ ĐỊA CẦU, MÔ HÌNH ĐƯỢC CHẠY MỘT NGÀY HAI LẦN TRÊN HỆ THỐNG SIÊU MÁY TÍNH HPC TẠI VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU

Nghiên cứu và tư vấn thiết kế chống sét

THI CÔNG CHỐNG SÉT: Trung tâm Ứng dụng Vật lý Địa cầu thực hiện các dịch vụ thi công lắp đặt, kiểm định hệ thống chống sét, chúng tôi đã tiến hành nhiều hạng mục tư vấn, thiết kế và lắp đặt hệ thống chống sét cho các công trình xây dựng, nhà ở, viễn thông,.... như iểm định hệ thống chống sét cho Trung tâm Hội nghị Quốc Gia; tư vấn, thiết kế hệ thống chống sét cho sân bay Đồng Hới,...


CHI TIẾT...

THIẾT BỊ CHỐNG SÉT: Để được tư vấn, thiết kế và lắp đặt hệ thống chống sét đạt chuẩn, cần lựa chọn các địa chỉ cung cấp dịch vụ thi công phòng chống sét đúng tiêu...


CHI TIẾT...

Nghiên cứu ứng dụng viễn thám phòng chống giảm nhẹ thiên tai

ỨNG DỤNG ẢNH MÂY VỆ TINH: Nhằm phòng chống và giảm nhẹ thiên tai do ảnh hưởng hoặc tác động của các hiện tượng tự nhiên. Trung tâm Ứng dụng Vật lý Địa cầu (AGPC) cung cấp các thông tin cảnh báo, dự báo các hiện tượng thời tiết cực đoan. Với hệ thống siêu máy tính được thiết lập song song với hệ thống mô hình số mô phỏng các trạng thái biến đổi của khí quyển. Kết hợp với bộ số liệu quan trắc bề mặt và số liệu thám không, AGPC cung cấp dịch vụ cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm tới người sử dụng. Với mục đích giảm thiểu thiệt hại gây ra bởi tác động của các hiện tương tự nhiên tới đời sống - xã hội...

CHI TIẾT...