Logo
Print this page

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NĂM 2014

Rate this item
(0 votes)

VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2014

Danh sách Giảng viên cơ hữu của Cơ sở Đào tạo Viện Vật lý Địa cầu

- Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-VHL ngày 25/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Vật lý Địa cầu;

- Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;

- Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT;

- Căn cứ Quyết định số 3857/QĐ-BGDĐT ngày 24/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Viện Vật lý địa cầu về việc chuyển đổi tên chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;

- Căn cứ Thông báo số 129/TB-BGDĐT ngày 17/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014;

- Căn cứ quyết định số 34/QĐ-VLĐC ngày 23/01/2014 của Viện Vật lý địa cầu ban hành Quy chế Đào tạo trình độ Tiến sỹ.

Viện Vật lý Địa cầu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo xét tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2014 chuyên ngành:

- Vật lý địa cầu           Mã số: 62 44 01 11

- Địa vật lý                  Mã số: 62 44 02 10

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 10 NCS.

1. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN:

1.1. Điều kiện văn bằng:

- Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành thông báo tuyển sinh.

1.2. Đề cương nghiên cứu:

Bài luận trình bày về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và kết quả mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo, kế hoạch thực hiện trong giai đoạn học tập, những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết trong lĩnh vực nghiên cứu, dự kiến làm việc sau khi tốt nghiệp và đề xuất người hướng dẫn.

1.3. Cán bộ hướng dẫn:

-  Người hướng dẫn độc lập phải có chức danh Phó Giáo sư trở lên hay học vị Tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn;

- Được tối thiểu 01 giảng viên của Viện Vật lý Địa cầu đồng ý nhận hướng dẫn;

1.4. Thư giới thiệu:

Thư giới thiệu người dự tuyển do hai nhà khoa học có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư hoặc Tiến sĩ cùng ngành, hoặc một thư giới thiệu của nhà khoa học chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác. Những người giới thiệu này phải có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với người dự tuyển.

1.5.Giấy xác nhận cử đi học:

Có giấy xác nhận của đơn vị nơi đang công tác cử đi học hoặc của địa phương nơi cư trú (đối với những người chưa công tác) xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

2. YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN

Người dự tuyển phải có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau đây:

a. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ (chứng chỉ TOEFL PBT 450, CBT 133, iBT 45; TOEIC 450, IELTS 4.5; Cambridge Exam: Preliminary PET; BEC: Business Preliminary; BULATS 40 trở lên) và chứng chỉ phải còn trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển.

b. Hoặc có các chứng chỉ, văn bằng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ THAM DỰ:

3.1. Hồ sơ dự tuyển:

- Thời gian phát hành hồ sơ: từ ngày 15/06/2014 → 30/07/2014;

- Lệ phí hồ sơ: 100.000đ(nộp khi mua hồ sơ);

- Hồ sơ gồm:

+ 02 bản sao bằng TNĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH (có công chứng); 

+ 02 bản sao bằng Cao học, 02 bản sao bảng điểm Cao học (có công chứng);

+ 02 Bảng điểm các môn học bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi (nếu có);

+ 02 bản sao văn bằng ngoại ngữ;

+ Phiếu đăng ký dự tuyển NCS (biểu mẫu 1_cung cấp tại cơ sở đào tạo Viện VLĐC)

+ Lý lịch khoa học có dán ảnh (biểu mẫu 2), 02 ảnh (3 x 4); 

+ Phiếu khám sức khỏe; Giấy chứng nhận thuộc đối tượng chính sách (nếu có);

+ 01 bản gốc và 07 bản sao đề cương nghiên cứu của thí sinh; 

+ 08 bản sao các Công trình, bài báo khoa học (Photocopy trang bìa ấn phẩm, mục lục và các trang nội dung công trình) liên quan đến đề tài nghiên cứu sinh;

+ Giấy cam kết thực hiện qui định học tập – nghiên cứu của NCS (biểu mẫu 3);
+ 02 giấy nhận xét về năng lực chuyên môn của thí sinh do 02 nhà khoa học (biểu  mẫu 4);

+ Giấy xác nhận cử đi học (biểu mẫu 5)

+ Giấy chấp thuận đào tạo NCS của cán bộ dự kiến hướng dẫn NCS; Phòng TN chuyên môn. (biểu mẫu 6)

3.2. Nộp hồ sơ xét tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 01/8/2014 → 31/8/2014;
- Lệ phí xét tuyển: 
200.000đ (nộp khi nộp hồ sơ).

- Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tại Viện Vật lý địa cầu

3.3. Thời gian xét tuyển: dự kiến 20/09/2014.

3.4. Thời gian công bố kết quả tuyển chọn: dự kiến 25/10/2014.

3.5. Thời gian nhập học: dự kiến 01/11/2014.

4. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

4.1 Hình thức đào tạo: Tập trung toàn bộ thời gian cho học tập và nghiên cứu tại Viện. Thời gian và lịch làm việc cụ thể của NCS do Tập thể hướng dẫn qui định khi nhập học.

4.2 Thời gian đào tạo: Thời gian đào tạo chính thức khóa đào tạo Tiến sĩ là 03 năm.

Download Mẫu Hồ sơ xét tuyển NCS tại đây:

·  Phiếu đăng ký dự tuyển NC S (biểu mẫu 1- cung cấp tại cơ sở đào tạo Viện VLĐC)

· Lý lịch khoa học (biểu mẫu 2)

· Mẫu cam kết của NCS (biểu mẫu 3)

· Mẫu thư giới thiệu của nhà khoa học (biểu mẫu 4)

· Mẫu giới thiệu dự thi NCS (biểu mẫu 5)

· Giấy chấp thuận đào tạo NCS của cán bộ dự kiến hướng dẫn (biểu mẫu 6)

- Mọi chi tiết, liên hệ trong giờ hành chính:

- Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Vật lý Địa cầu – Viện Hàn lâm KHCNVN. 
Địa chỉ: Nhà A8, số 18, Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 04.37562800

- Liên hệ: Phùng Thị Thu Thủy, Mobil: 0936977972; Email: tuyennh@igp-vast.vn

Last modified on
PhongVu

Latest from PhongVu

Viện Vật lý Địa cầu 1957 - 2016