Logo
Print this page

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NĂM 2014

Rate this item
(0 votes)

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2014

(VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU)

 

Số TT

Họ và tên thí sinh, ngày sinh, giới tính,

Số năm kinh nghiệm công tác

 

Nghề nghiệp, Nơi công tác

Mã số và tên chuyên ngành đào tạo NCS, Số năm đào tạo

Tên đề tài luận án

Kết quả tuyển  chọn (trúng tuyển hay không)

01

Phạm Thế Truyền, 01/9/1984, Nam, Nghiên cứu viên,

         

08

Nghiên cứu viên, Viện Vật lý địa cầu

62 44 01 11 – Vật lý địa cầu,

Hệ tập trung 03 năm (2014 – 2017)

Nghiên cứu đánh giá rủi ro động đất khu vực đô thị thành phố Hà Nội

Trúng tuyển

                                                                                                                         

                                   HỘI ĐỒNG ĐÀO TẠO

Last modified on
PhongVu

Latest from PhongVu

Viện Vật lý Địa cầu 1957 - 2016