Logo
Print this page

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS PHẠM NAM HƯNG

Rate this item
(0 votes)

Tên đề tài luận án: "Nâng cao hiệu quả của phương pháp thăm dò trọng lực trong nghiên cứu cấu trúc địa chất ở Việt Nam"

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Nam Hưng             

2. Giới tính:                               Nam

3. Ngày sinh:                             1/01/1977                                         

4. Nơi sinh:                                Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh:số 8096/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận nghiên cứu sinh năm 2008 của Viện Vật lý địa cầu

6. Chuyên ngành: Vật lý Địa cầu                    

7. Mã số: 62 44 01 11

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

         - PGS. TS. Cao Đình Triều

         - PGS. TS. Đinh Văn Toàn

 

9. Những đóng góp mới của luận án:

1. Đã xác định được giá trị biến thiên trọng lực theo thời gian ở Việt Nam có biên độ thay đổi khoảng  0.3 mGal.

2. Lần đầu tiên thành lập bản đồ hiệu chỉnh địa hình với bán kính ngoài tới 70 km và bản đồ trọng lực Bouguer theo công thức Quốc tế 1980 cho toàn lãnh thổ Việt Nam, tương ứng với tỷ lệ 1/1.000.000.

3. Gợi ý phân tích lựa chọn mô hình bài toán thuận nhằm hạn chế tính đa nghiệm giải bài toán ngược trọng lực trong điều kiện không có số liệu tựa ban đầu (kết quả khoan thăm dò, địa chấn thăm dò,…).

Xem thêm thông tin chi tiết trên các file gửi kèm

1.1 Những đóng góp mới của luận án (tiếng Việt)

2.1 Tóm tắt luận án (tiếng Việt)

2.2 Tóm tắt luận án (tiếng Anh)

3.1 Luận án


(Ban tin tức, Viện Vật lý Địa cầu )

Last modified on
Trung tam song than

Latest from Trung tam song than

Viện Vật lý Địa cầu 1957 - 2016