Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner 2018

Thông báo tin động đất ngày 21 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

 

Vào hồi 15 giờ 28 phút 00 giây (giờ GMT) tức 22 giờ 28 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 5 năm 2017 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.221 vĩ độ Bắc,108.067 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

 

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2017

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy