Viện Vật lý địa cầu thuộc Viện hàn lâm KHCN Việt Nam là đơn vị nghiên cứu chuyên ngành thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản thường xuyên về vật lý địa cầu và các nghiên cứu, triển khai theo các hướng trọng điểm của Nhà nước trong từng thời kỳ, phục vụ công cuộc xây dựng kinh tế - xã hội, quốc phòng và giảm nhẹ thiên tai.

Một trong những chức năng, nhiệm vụ được giao là Nghiên cứu hoạt động dông sét và đề xuất các giải pháp phòng chống, thiết kế, thi công, kiểm định hệ thống, thiết bị chống sét.

Thành tựu đạt được:

+ Đo đạc quan trắc về dông sét và điện khí quyển (từ năm 1957)

+Thành lập bản đồ mật độ sét Việt Nam, đã sử dụng trong quy phạm phòng chống sét của Việt Nam từ năm 2007.

+ Xây dựng các giải pháp phòng chông sét cho nhiều loại công trình ( kho xăng dầu, công trình điện lực, đầu khí, nhà cao tầng, công trình cháy nổ, viễn thông, nhà, khu dân cư, tàu thuyền, công trình trọng điểm quốc gia)

+Thiết kế, thi công, kiểm định hệ thống chống sét cho nhiều công trình công trình trên cả nước.

+Hệ thống định vị và cảnh báo sét.

Mục tiêu website: 

-Cung cấp thông tin, tuyền truyền, đào tạo về công tác phòng chống sét;

-Tư vấn, hỗ trợ thiết kế, thi công, kiểm định hệ thống chống sét cho nhà và công trình các loại

Địa chỉ liên hệ: Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam

nhà A8,18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

tel: +2437562801, fax: +2437564696

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website Viện Vật lý địa cầuhttp://www.igp-vast.vn/index.php/vi/gioi-thieu

Chuyên trang website chống sét: 

http://tuvanchongset.com/;

http://thunderstorm.org.vn/

 (Các thông tin từ website này yêu cầu trích dẫn: Nguồn Viện Vật lý địa cầu)