Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tuyển dụng viên chức
Năm 2020

Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:
1. Vị trí tuyển dụng: 01 kế toán viên, 02 chuyên viên, 03 nghiên cứu viên, 01 kỹ thuật viên.
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Yêu cầu về chuyên môn: Thông tin chi tiết xem tại đây!

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển tại đây!

3. Thời gian xét tuyển: Tháng 2 năm 2021.
4. Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Vật lý địa cầu, nhà A8, số 18 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội;
Điện thoại: 024.37564380

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Viện Vật Lý Địa Cầu 1957 - 2015

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel