Để biết một ngôi nhà có cần chống sét hay không cần cung cấp vị trí địa lý của nó (từ vị trí có thể xác định mật độ sét đánh ở khu vực nhà của bạn).

Ngoài ra cần các thông tin khác bao gồm kích thước công trình(chiều cao, dài, rộng) và một số thông tin khác nếu có (bản vẽ công trình của ngôi nhà, thông tin về chiều cao của các công trình bên cạnh nhà và khoảng cách đến chúng).

Việc thiết kế chống sét cho ngôi nhà ngay từ đầu sẽ giảm đầu tư cho hệ thống chống sét một cách đáng kể. 

Tư vấn miễn phí: gửi thông tin trên đến: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..