Ở Việt Nam, nhiều vụ sét đánh gây thiệt hại gia súc như trâu bò xảy ra thường xuyên hàng năm.

Các giải pháp chống sét cần được thực hiện để giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

 Tư vấn miễn phí: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.