Vietnamese-VNEnglish (UK)

18 05 2016

Thông báo tin động đất ngày 24 tháng 12 năm 2023 (Trận 1)

Vào hồi 22 giờ 44 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 12 năm 2023 tức 05 giờ 44 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 12 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.498 độ vĩ Bắc, 104.013 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mường La, Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

 24 12 2023 1 V

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2023.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Viện Vật lý Địa cầu 1957 - 2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel