Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 17 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 16 giờ 39 phút 52 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 01 năm 2019 tức 23 giờ 39 phút 52 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 01 năm 2019 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.984 vĩ độ Bắc, 104.621 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 15.6 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

17 01 2019 2 V

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel