Vietnamese-VNEnglish (UK)

Hội nghị đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp cơ sở năm 2018

Từ ngày 03/01/2018 đến ngày 04/01/2018, Hội đồng Khoa học Viện Vật lý Địa cầu đã tổ chức Hội nghị đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở 2018.

Tham gia Hội nghị, ngoài thành viên Hội đồng Khoa học Viện Vật lý Địa cầu, còn có đông đảo các cán bộ nghiên cứu thuộc các chuyên ngành khác nhau trong Viện.

Tại Hội nghị, sau khi nghe các chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học năm 2018, các thành viên Hội đồng Khoa học đã có nhận xét và đánh giá khách quan, thẳng thắn với từng nhiệm vụ. Nhìn chung, các nhiệm vụ đều được thực hiện đúng theo các tiêu chí trong đề cương đã được phê duyệt.

03 01 2019 1

Danh sách đề tài báo cáo Khoa học Công nghệ cấp cơ sở năm 2018.

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

1

Xây dựng sơ đồ dị thường đẳng tĩnh phục vụ đánh giá trạng thái cân bằng vỏ Trái đất khu vực Lạng Sơn - Quảng Ninh.

Thái Anh Tuấn

2

Nghiên cứu độ dẫn điện tầng điện ly ở Việt Nam theo số liệu thăm dò thẳng đứng tại Phú Thụy và Bạc Liêu năm 2008.

Đào Thế Cường

3

Hoàn thiện công nghệ đo ảnh điện đa cực 3D nhằm xác định các đối tượng địa chất gần mặt đất.

Nguyễn Bá Duẩn

4

Nghiên cứu đặc trưng nhiễu loạn điện ly ở khu vực Việt Nam và lân cận từ số liệu GPS trong giai đoạn 2015 - 2016.

Nguyễn Thanh Dung

5

Đặc điểm địa mạo kiến tạo khu vực Điện Biên Đông và lân cận.

Phùng Thị Thu Hằng

6

Nghiên cứu ảnh hưởng của dòng xích đạo đối với biến thiên từ ngày đêm trên lãnh thổ Việt Nam theo số liệu của các đài địa từ ở Việt Nam năm 2018.

Nguyễn Bá Vinh

7

Kiểm nghiệm các đường cong tắt dần chấn động sử dụng số liệu địa chấn dải rộng thu thập được ở Việt Nam.

Lê Quang Khôi

8

Đánh giá hiệu quả hoạt động và truyền số liệu thời gian thực của mạng trạm địa chấn quốc gia Việt Nam

Nguyễn Tiến Hùng

9

Xác định tỷ số Vmax/Amax cho một số trận động đất có M>3.5 ở Việt Nam

Vi Văn Vững

10

Nghiên cứu quy luật hoạt động động đất trên vùng biển Nam Trung Bộ Việt Nam từ năm 2005 đến 2017 dựa trên các số liệu quan trắc bằng máy.

Phạm Thế Truyền

11

Nghiên cứu, hoàn thiện kỹ thuật đo và phần mềm xử lý kết quả thu thập được của thiết bị đo từ telua MTU-5A.

Đào Văn Quyền

12

Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp cảnh báo sét trên cơ sở  bổ sung nguồn số liệu vệ tinh địa tĩnh Himawari.

Hoàng Hải Sơn

13

Xây dựng bản đồ mật độ năng lượng gió khu vực Nam Bộ dựa trên chuỗi số liệu vận tốc gió tái phân tích của ECMWF, sử dụng hệ thống thông tin địa lý GIS.

Đỗ Ngọc Thúy

14

Nghiên cứu đồng hóa số liệu vệ tinh Himawari dự báo mưa lớn bằng mô hình WRF

Nguyễn Văn Hiệp

15

Xây dựng video clip phổ biến kiến thức khoa học về Vật lý địa cầu. Loạt 2: Vật lý khí quyển

Nguyễn Hà Thành

Trong năm 2018, Viện đã thực hiện 15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở theo nhiệm vụ. Nhiều đề tài được đánh giá có hướng nghiên cứu mới - tính ứng dụng khoa học cao, kết quả phù hợp với thực tiễn và đáng khích lệ. Tuy nhiên, một số đề tài còn sơ lược, kết quả chưa rõ ràng và không có phần nghiên cứu chuyên sâu, hình thức  trình bày báo cáo cần được hoàn thiện, …

Kết luận Hội nghị, các thành viên trong Hội đồng đã có những nhận xét, góp ý chi tiết cho từng đề tài, yêu cầu các chủ nhiệm đề tài bổ sung những phần còn thiếu và hoàn thiện các phần chưa tốt trong báo cáo.

Sau hai ngày làm việc khuẩn trương với hiệu suất cao, Hội nghị đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở năm 2018 đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

                                                                                                                                           

Một số hình ảnh tại Hội nghị Khoa học

03 01 2019 2

03 01 2019 3

03 01 2019 4

03 01 2019 5

03 01 2019 6

03 01 2019 7

03 01 2019 8

03 01 2019 9

03 01 2019 10

Ban tin tức, Viện Vật lý Địa cầu

Famous saying

Science without religion is lame, religion without science is blind - Albert Einstein
The more I spent time on maths, the more excited I got - Maryam Mirzakhani
It is wrong to think that the task of physics is to find out how Nature is. Physics concerns what we say about Nature - Niels Bohr
Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere - Albert Einstein
We should not teach children the sciences; but give them a taste for them - Jean Jacques Rousseau
Art is the beautiful way of doing things. Science is the effective way of doing things. Business is the economic way of doing things - Elbert Hubbard
Every science begins as philosophy and ends as art - Will Durant
Society lives by faith, and develops by science - Henri Frederic Amiel
All abstract sciences are nothing but the study of relations between signs - Denis Diderot
Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living at it - Albert Einstein
Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results - Albert Einstein
In order to shake a hypothesis, it is sometimes not necessary to do anything more than push it as far as it will go - Denis Diderot
In all science error precedes the truth, and it is better it should go first than last - Horace Walpole
All abstract sciences are nothing but the study of relations between signs - Denis Diderot

Links

VAST E

MOST E

1920789
Today
Yesterday
This Week
This Month
307
1707
11132
17155

Server Time: 2023-12-10 04:28:59

We have 69 guests and no members online

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Viện Vật lý Địa cầu 1957 - 2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel