Vietnamese-VNEnglish (UK)

Đại hội IUGG lần thứ 27 tại Montréal, Canada

UIGG

Hạn chót cho Đại hội IUGG lần thứ 27 tại Montréal, Canada

Thời hạn nộp bản tóm tắt các bài viết sẽ được trình bày tại Đại hội IUGG XXVII ở Montréal, Canada 9-17 tháng 7 năm 2019 là 18 tháng 2 năm 2019. Các thời hạn quan trọng khác là:

- Thứ Hai, ngày 18 tháng 2 năm 2019ngày hết hạn cho đơn xin tài trợ du lịch;

- Thứ Bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2019ngày hết hạn thông báo chấp nhận giấy mời và các quyết định về đơn xin cấp; và

- Thứ Sáu, ngày 5 tháng 4 năm 2019, ngày hết hạn đăng ký.

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn gửi bài tóm tắt trước khi gửi bản tóm tắt của bạn tại: http://www.iugg2019montreal.com/abab-submission.html. Để biết tất cả các chi tiết đăng ký và chương trình khoa học, hãy truy cập: http://www.iugg2019montreal.com.

Đại hội đồng IUGG lần thứ 27 sẽ được tổ chức tại Palais des Congrès ở Montréal. Đây là một cơ hội đặc biệt cho những người tham gia từ Canada và trên toàn thế giới đến với nhau và chia sẻ khoa học và văn hóa của họ. Năm 2019 đánh dấu kỷ niệm 100 năm IUGG; chúng ta sẽ nhìn lại những thành tựu của thế kỷ trước về nghiên cứu khoa học Trái đất và không gian, và hướng tới thế kỷ tiến bộ khoa học tiếp theo. Chương trình khoa học bao gồm 09 Bài giảng kết hợp (http://iugg2019montreal.com/union-lecturers.html) và một loạt các Hội nghị liên hiệp, liên hiệp và hội nghị (http://iugg2019montreal.com/iugg-program.html).

Ban tin tức, Viện Vật lý Địa cầu

Famous saying

Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living at it - Albert Einstein
Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results - Albert Einstein
All abstract sciences are nothing but the study of relations between signs - Denis Diderot
Society lives by faith, and develops by science - Henri Frederic Amiel
Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere - Albert Einstein
In order to shake a hypothesis, it is sometimes not necessary to do anything more than push it as far as it will go - Denis Diderot
It is wrong to think that the task of physics is to find out how Nature is. Physics concerns what we say about Nature - Niels Bohr
All abstract sciences are nothing but the study of relations between signs - Denis Diderot
The more I spent time on maths, the more excited I got - Maryam Mirzakhani
In all science error precedes the truth, and it is better it should go first than last - Horace Walpole
Art is the beautiful way of doing things. Science is the effective way of doing things. Business is the economic way of doing things - Elbert Hubbard
We should not teach children the sciences; but give them a taste for them - Jean Jacques Rousseau
Every science begins as philosophy and ends as art - Will Durant
Science without religion is lame, religion without science is blind - Albert Einstein

Links

VAST E

MOST E

1102634
Today
Yesterday
This Week
This Month
30
423
453
3271

Server Time: 2019-06-18 04:53:43

We have 96 guests and no members online

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel