Năm 2002, Viện Vật lư Địa cầu được giao nhiệm vụ thực hiện đề tài KHCN độc lập cấp nhà nước giai đoạn 2002-2005 “Nghiên cứu dông sét và đề xuất các giải pháp pḥng chống ở Việt nam”.  Trang web này nhằm giới thiệu hướng nghiên cứu này.

 

Giới thiệu
Nội dung nghiên cứu
Thiết bị nghiên cứu dông sét
Về các phương pháp pḥng chống
Thiết bị chống sét
Kiến thức phổ thông về dông sét
Quy tắc chống sét bảo vệ con người
Diễn đàn
Số liệu về dông sét
Tài liệu tham khảo
Pḥng Vật lư Khí quyển, Viện Vật lư Địa cầu, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia 18 Hoàng Quốc Việt , Hà Nội