Nghin cứu dng st v đề xuất cc giải php phng chống
Trang chủ  
Giới thiệu  
Nội dung nghin cứu  
Thiết bị nghin cứu dng st  
Về cc phương php phng chống st  
Thiết bị chống st  
Kiến thức phổ thng về dng st  
Quy tắc chống st bảo vệ con người  
Diễn đn  
Cơ sở dữ liệu về dng st  
Ti liệu tham khảo  
   

Thit b phng chng st


 

    
 

Phng Vật l Kh quyển, Viện Vật l Địa cầu  Tel:  7562801  Fax: 8364696 Email: nxanh@ijp.ncst.ac.vn