Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner tet 2021

HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ TẠI HÀ NỘI NĂM 2016

HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ TẠI HÀ NỘI NĂM 2016

“Địa vật lý Việt Nam - hợp tác và phát triển”

Thông báo số 1

 I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI NGHỊ

1 - Chủ đề của Hội nghị: Địa vật lý Việt Nam – hợp tác và phát triển

2 - Thời gian và Địa điểm:      - Ngày 15-20 tháng 10 năm 2016.

  - Hà Nội

3- Cơ quan chủ trì, tổ chức Hội nghị: Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam

4- Đồng tổ chức Hội nghị:

- Viện Vật lý Địa cầu, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Liên đoàn Vật lý Địa chất, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Viện Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Viện Địa chất – Địa vật lý Biển, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

5 - Thành phần tham dự Hội nghị:

            - Các nhà khoa học nước ngoài (Chủ yếu đến từ: Hội Địa vật lý Mỹ; Hội Địa vật lý Nhật; Hội Địa vật lý Hàn Quốc và Hội Địa vật lý Úc) đã và đang công tác trong các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, giảng dạy và hoạt động tìm kiếm thăm dò khoáng sản.     

- Cán bộ khoa học kỹ thuật Địa vật lý đã hoặc đang công tác trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo, giảng dạy và sản xuất, an ninh và quốc phòng. Cán bộ lãnh đạo và quản lý đã và đang công tác trong các cơ quan/ đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Địa vật lý hoặc các lĩnh vực có sử dụng Khoa học công nghệ Địa vật lý. Các khách mời của Ban tổ chức Hội nghị.

6 - Nội dung chính của Hội nghị: Trình bày và thảo luận các báo cáo về kết quả nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ địa vật lý và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực:

            - Tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí;

            - Tìm kiếm, thăm dò khoáng sản rắn và nước dưới đất;

            - Nghiên cứu cấu trúc địa chất và địa động lực;

            - Nghiên cứu dự báo và cảnh báo tai biến thiên nhiên;

            - Khảo sát và đánh giá đặc trưng biến động môi trường địa chất, nước và khí quyển.

7 - Ngôn ngữ sử dụng trong Hội nghị: Song ngữ (Tiếng Việt và Tỉếng Anh)

8 - Xuất bản phẩm của Hội nghị:

- Tuyển tập tóm tắt báo cáo tham dự Hội nghị.

            - Đĩa CD các báo cáo được trình bày tại Hội nghị.

- Báo cáo khoa học của Hội nghị sẽ được biên tập và đăng tải trong các tạp chí: Các Khoa học về Trái đất, Khoa học và Công nghệ Biển của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

II. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC VÀ THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO

 1- Hình thức trình bày báo cáo:

* Báo cáo khoa học cần được đánh mày bằng font Times New Roman, chuẩn Unicode, khối lượng không vượt quá 10 trang khổ A4 (Font 12), bao gồm cả hình vẽ minh hoạ, bảng tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tài liệu tham khảo.

* Thông tin liên quan đến Bao cáo:

-   Tiêu đề báo cáo: Cân giữa, Caps Lock, Font 14, Bold

-  Tên tác giả: Cân giữa, ngay dưới tiêu đề (cách 1 dòng Font 12), Caps Lock, Font 12. Nếu nhiều tác giả khác cơ quan thì ký hiệu theo thứ tự 1, 2,… (số mũ)

-  Địa chỉ cơ quan của tác giả: cân giữa, ngay dưới tên tác giả, Italic, Font 10.

Cách 1 dòng 12 là đến phần tóm tắt tiếng Việt.

* Tóm tắt tiếng việt:

- Chữ tóm tắt: Font 10, Bold; sau hai chấm là nội dung.

- Nội dung tóm tắt: Font 10, Italic. Sau tóm tắt, cách 1 dòng 12 là đến nội dung báo cáo.

* Nội dung báo cáo: Nội dung báo cáo được đánh bằng Font 12. Thứ tự tiêu đề từ 1 đến 2… Bold, font 14. Phụ tiêu đề (1.1.  ... 2.1. ) Bold, font 12.

Cách 1 dòng 12 dưới nội dung là tài liệu tham khảo.

* Tài liệu tham khảo chỉ đưa các công trình đã xuất bản, ghi theo thứ tự sau đây :

- Họ và tên tác giả (xếp theo thứ tự chữ cái của họ và tiếp theo),

- Năm xuất bản,

- Tên văn liệu,

- Tên tạp chí hoặc nhà xuất bản,

- Nơi xuất bản và số trang của công trình đó. Dướí tài liệu tham khảo là tóm tắt tiếng Anh (cách 1 dòng 12).

* Tóm tắt tiếng Anh:

- Chữ tóm tắt: Font 12, Bold

-  Tiêu đề: Caps Lock, Font 12, Bold.

- Tên tác giả: Fond 10 ; Địa chỉ : Font 10, Italic

- Nội dung tóm tắt: Font 10

* Hình vẽ và biểu bảng được đánh số thứ tự từ 1 trở đi, Font 12, Chữ Hình vẽBảng là Italic.

* Lề: trên, dưới, trái, phải bằng 3 cm.

2– Thời hạn nộp báo cáo :

Toàn văn báo cáo theo quy định như trên, gồm 01 bản in kèm theo file điện tử, gửi đến ban tổ chức Hội nghị trước ngày 30/ 5/ 2016.

3- Địa chỉ liên hệ và gửi báo cáo :

Văn phòng Hội KHKT ĐVL Việt Nam :

Địa chỉ : A8/18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy – Hà Nội

                                   Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          Tel : 0903380853; 04 37912969

III. BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ:

Chủ tịch Hội nghị: GS.TS. Bùi Công Quế, Chủ tịch Hội KHKT ĐVL Việt Nam

Trưởng Ban tổ chức Hội nghị: PGS. TS. Cao Đình Triều, P. Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội KHKT ĐVL Việt Nam.

Phó Trưởng Ban tổ chức Hội nghị:

                        - TS. Đặng Thanh Hải,

                        - ThS. Lại Mạnh Giàu,

- PGS.TS. Hoàng Thái Lan,

- TS. Nguyễn Hồng Minh,

- TS. Nguyễn Tuấn Phong,

- PGS.TS. Hoàng Văn Quý,

- GS.TSKH Mai Thanh Tân,

- TS. Nguyễn Như Trung.

Ủy viên Ban tổ chức Hội nghị:

                        - TS. Đỗ Tử Chung,

                        - TS. Phạm Xuân Thành,

                        - PGS.TS. Phan Thiên Hương,

                        - TS. Nguyễn Trường Lưu,

                        - TS. La Thanh Long,

                        - TSKH. Trương Minh,

                        - TS. Lê Huy Minh,

                        - TS. Bùi Công Núi,

                        - TS. Dương Văn Thắng,

                        - TS. Trần Bình Trọng,

Tổ thư ký Hội nghị:

                        - TS. Nguyễn Trường Lưu, Tổ trưởng,

- TS. Lê Văn Dũng,

                        - TS. Trần Tuấn Dũng,

                        - TS. Phạm Nam Hưng.

- CN. Trần Thị Nhung.

 Tiểu Ban biên tập Khoa học: 

- GS. TSKH. Mai Thanh Tân, P. Chủ tịch Hội KHKT ĐVL Việt Nam, trưởng Tiểu ban.

                       -  PGS.TS Nguyễn Hồng Phương,

                        - TS. Nguyễn Ngọc Thu,

                        - TS. Nguyễn Hồng Minh,

                        - TS. Dương Văn Thắng,

- TS. Đỗ Tử Chung,

- TS. Tăng Đình Nam.

Tiểu ban tuyên truyền vận động tài trợ:

- TSKH. Trương Minh, Trưởng tiểu ban.

- PGS.TS. Vũ Đức Minh,

- PGS.TS. Hoàng Văn Quý,

- PGS.TS. Hoàng Thái Lan,

- ThS. Lại Mạnh Giàu,

- TS. Nguyễn Tuấn Phong,

- TS. La Thanh Long,

- TS. Nguyễn Ngọc Loan,

- TS. Bùi Công Núi,

- TS. Trần Bình Trọng,

                        - TS. Nguyễn Như Trung,

- TS. Nguyễn Văn Nam.

IV. CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ:

1. Phần Hội nghị Khoa học: Tổ chức tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Hội.

            Ngày 15-16 (thứ 7 và chủ nhật) tháng 10 năm 2016. Các đại biểu tham dự được ăn trưa, trà giữa giờ và chiêu đãi kết thúc Hội nghị miễn phí. Dự kiến 3 tiểu ban Hội nghị:

1. Tiểu ban Điều tra nghiên cứu cơ bản các trường địa vật lý và cấu trúc địa chất.

2. Tiểu ban Tìm kiếm thăm dò khoáng sản rắn, nước dưới đất và dầu khí.

3. Tiểu ban Địa vật lý trong bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.

2. Phần Khảo sát, tham quan thực địa (Do đại biểu tự túc kinh phí)

1. Hạ Long: 3 ngày (2 đêm), đi ôtô.

2. Phong Nha - Kẽ Bàng: 3 ngày (2 đêm), đi ôtô.

3. Công viên Địa chất Đồng Văn: 3 ngày (2 đêm), đi ôtô.

3. Lệ phí Hội nghị:

            1. 300 $ /người đối với người nước ngoài (tham dự hội thảo 2 ngày ở Hà Nội)

            2. 2.000.000 đồng cho một bài báo được đăng trong tạp chí.

Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam kêu gọi anh chi em cán bộ Địa vật lý trong cả nước tích cực đăng ký, gửi báo cáo và đóng góp tài trợ góp phần cho sự thành công tốt đẹp của Hội nghị. 

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2015.

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ

“Địa vật lý Việt Nam: Hợp tác và phát triển”

Thông báo này được gửi trực tiếp đến các Chi hội, đăng trên bản tin Địa cầu năm 2015 và

Website: http://www.vag.vn; http://www.igp-vast.vn; http://www.iag126.vn

Lời hay ý đẹp

Trong tất cả các môn khoa học, sai lầm đi trước sự thật, và tốt nhất nó nên đi đầu tiên hơn là đi cuối cùng. Tác giả: Horace Walpole
    Tôi đã có tất cả những gì mình muốn, nên không quan tâm đến tiền bạc hay danh vọng - G. Perelman
Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, và phát triển nhờ khoa học. Tác giả: Henri Frederic Amiel
Thật tuyệt vời khi chúng ta gặp phải nghịch lý. Giờ thì chúng ta có chút hy vọng tạo được tiến triển. Tác giả: Niels Bohr
Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng. Tác giả: Albert Einstein
Khoa học là điều tuyệt vời nếu anh không phải kiếm sống bằng nó. Tác giả: Albert Einstein
Nghệ thuật là con đường đẹp đẽ. Khoa học là con đường hiệu quả. Kinh doanh là con đường sinh lợi. Tác giả: Elbert Hubbard
Khoa học cho chúng ta tri thức, nhưng chỉ triết học mới có thể cho chúng ta sự thông thái. Tác giả: Will Durant
Tôi đã có tất cả những gì mình muốn, nên không quan tâm đến tiền bạc hay danh vọng. Tác giả: G. Perelman
Để phá bỏ một giả thuyết, đôi khi không cần làm gì hơn ngoài đẩy nó đi xa hết sức có thể. Tác giả: Denis Diderot
Tất cả các môn khoa học trừu tượng đều không là gì khác ngoài việc nghiên cứu mối liên hệ giữa các biểu tượng. Tác giả: Denis Diderot
Mọi môn khoa học đều bắt đầu là triết học và kết thúc là nghệ thuật. Tác giả: Will Durant
Càng dành nhiều thời gian cho toán học, tôi càng cảm thấy hứng thú với nó. Tác giả: Maryam Mirzakhani
Thật sai lầm khi nghĩ rằng nhiệm vụ của vật lý là tìm ra bản chất của Tự nhiên. Vật lý là điều chúng ta nói về Tự nhiên. Tác giả: Niels Bohr
Ta không nên dạy trẻ nhỏ khoa học; nhưng hãy để chúng nếm trải nó. Tác giả: Jean Jacques Rousseau
Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi. Tác giả: Albert Einstein
Điên rồ: lặp đi lặp lại một việc và hy vọng những kết quả khác nhau. Tác giả: Albert Einstein

Liên kết

Vien Han lam Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam

Bo Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam

1339008
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
86
269
1625
7996

Server Time: 2021-02-27 05:09:56

Đang có 29 khách và không thành viên đang online

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy