Vietnamese-VNEnglish (UK)

PHÒNG ĐỊA ĐỘNG LỰC
Địa chỉ: A8, 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84)(24) 37562802

 

1. Thông tin chung

-          Quyết định thành lập: số 249/VLĐC-QĐ ngày 31/12/1997 của Viện Trưởng Viện Vật lý Địa cầu - Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia.

-          Phòng Địa động lực: 

Tel: (+84) (24) 37562802

Địa chỉ: Phòng 304, nhà A8, 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Chức năng

Sử dụng các kết quả điều tra về vật lý địa cầu để nghiên cứu cấu trúc sâu vỏ Trái đất và Địa động lực hiện đại lãnh thổ Việt Nam và lân cận.

3. Nhiệm vụ

+ Nghiên cứu cấu trúc sâu vỏ Trái đất lãnh thổ Việt nam và lân cận.

+ Nghiên cứu trường ứng suất và biến dạng vỏ Trái đất lãnh thổ Việt Nam và lân cận.

+ Nghiên cứu Địa động lực hiện đại lãnh thổ Việt Nam và lân cận.

+ Nghiên cứu điều kiện phát sinh động đất và dự báo các khu vực phát sinh động đất manh trên lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở tài liệu Địa chất - Địa vật lý.

4. Nhân sự

Lãnh đạo Phòng:

Trưởng Phòng: TS. NCVC. Lê Văn Dũng

DĐ: 0913120576

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Trưởng Phòng: TS. NCVC. Thái Anh Tuấn

DĐ: 0972034680

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cán bộ nghiên cứu:

+ TS. NCVC. Phạm Nam Hưng

+ TS. NCVC. Cao Đình Trọng

+ ThS. NCVC. Mai Xuân Bách

+ CN. Phạm Thị Hiền

+ KS. Phùng Thị Ngọc Anh

+ KTV. Nguyễn Văn Hưng

5. Cơ sở vật chất

+ Máy trọng lực chính xác cao CG-6, GNU-KV và các phần mềm chuyên dụng trong phân tích nghiên cứu cấu trúc vỏ Trái Đất.

+ Hệ thống máy tính.

6. Lĩnh vực ứng dụng triển khai

+ Xây dựng mô hình độ sâu các mặt ranh giới cơ bản vỏ Trái đất.

+ Xây dụng mô hình trường ứng suất và Địa động lực hiện đại.

+ Xác định các vùng nguồn có nguy cơ phát sinh động đất trên cơ sở tài liệu Địa chất - Địa vật lý.

+ Đánh giá độ nguy hiểm động đất tự nhiên và động đất kích thích hồ chứa.

7. Đề tài khoa học trong 10 năm trở lại đây

Đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ

  1. Nghiên cứu chi tiết cơ chế phát sinh và quy luật xuất hiện động đất kích thích hồ chứa khu vực thủy điện Sông Tranh 2.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Thái Anh Tuấn

- Thời gian thực hiện: 2020-2023.

Đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ

Đề tài cấp Nhà nước:

 

1.     1. Nghiên cứu chi tiết sự biến đổi động lực của động đất kích thích hồ chứa khu vực thủy điện Sông Tranh 2, Việt Nam.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Thái Anh Tuấn

- Thời gian thực hiện: 2020-2022.

2. Nghiên cứu xác định vùng nguồn và đánh giá động đất cực đại có nguy cơ xảy ra tại Tỉnh Cao Bằng và kế cận.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Cao Đình Trọng

- Thời gian thực hiện: 2021-2022.

3. Đánh giá việc triển khai thực hiện Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Nam Hưng

- Thời gian thực hiện: 2020.

Đề tài cấp Bộ:

  1. Nghiên cứu chi tiết sự biến đổi động lực của động đất kích thích hồ chứa khu vực thủy điện Sông Tranh 2, Việt Nam.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Thái Anh Tuấn

- Thời gian thực hiện: 2020-2022.

  1. Nghiên cứu xác định vùng nguồn và đánh giá động đất cực đại có nguy cơ xảy ra tại Tỉnh Cao Bằng và kế cận.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Cao Đình Trọng

- Thời gian thực hiện: 2021-2022.

  1. Đánh giá việc triển khai thực hiện Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Nam Hưng

 

- Thời gian thực hiện: 2020.

8. Quan hệ hợp tác trong nước           

-          Viện Địa chất và Địa vật lý Biển

-          Viện Địa chất.

-          Liên Đoàn bản đồ địa chất Miền Nam

9. Quan hệ hợp tác Quốc tế     

-          Trường đại học tổng hợp Trieste, Italia.

-          Trung tâm nghiên cứu Quốc gia Italia.

-          Trung tâm nghiên cứu Vật lý địa cầu Quốc gia Ấn Độ.

-          Viện Vật lý địa cầu - Viện Hàn lâm Khoa học Ucraina.

10. Các bài báo và báo cáo khoa học công bố 10 năm trở lại đây.

Danh mục tạp chí SCI-E:

1. Cao Dinh Trieu, Cao Dinh Trong, Le Van Dung, Thai Anh Tuan, Dinh Quoc Van, Ha Vinh Long, 2014. Triggered earthquake study in Tranh River No.2 (Vietnam) Hydropower Reservoir. Journal of Geological Society of India, Volume 84, Issue 3, pp 319-325.

2. Kalpna Gahalaut, Thai Anh Tuan, and N. Purnachandra Rao, 2016. Rapid and Delayed Earthquake Triggering by the Song Tranh 2 Reservoir, Vietnam. Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 106, No. 5, doi: 10.1785/0120160106

3. Thai Anh Tuan, N. Purnachandra Rao­, Kalpna Gahalaut, Cao Dinh Trong, Le Van Dung, Cao Chien, K. Mallika, 2017. Evidence that earthquakes have been triggered by reservoir in the Song Tranh 2 region, Vietnam. Journal of Seismology, Vol. 21, No. 5, pp: 1131-1143

Danh mục tạp chí Quốc tế:

1. Xuan-Nam Bui, Trong Dinh Cao, Long Quoc Nguyen, Bach Xuan Mai, Le Hung Trinh, Hien Phu La, Ropesh Goyal, Tuan Anh Thai, and Hung Nam Pham, 2020. Assessment on maximum magnitude of natural and triggered earthquake when water is impounded in the mining pit: A case study in Nui Nho quarry, Vietnam based on gravity and magnetic data. Russian Journal of Earth Sciences, Vol. 20, ES1007, doi:10.2205/2020ES000690.

2. Cao Dinh Cao, Xuan Nam Bui, Pham Nam Hung, Thai Anh Tuan, (2020). Seismic Hazard Assessment for Thuong Tan-Tan My Quarries (Vietnam). Journal of the Polish Mineral Engineering Society.

3. Trong Cao Dinh, Bach Mai Xuan, Hung Pham Nam, Vuong Trong Kha, Tuan Thai Anh, (2021). Seismic Hazard Assessment for South-Central Region, Vietnam. Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable. LNCE 108, pp. 167–191, 2021.

Danh mục tạp chí quốc gia và hội nghị.

1. Thái Anh Tuấn, Lê Văn Dũng, Mai Xuân Bách, 2011. Đánh giá độ nguy hiểm động đất khu vực thành phố Hà Nội và lân cận trên cơ sở thuật toán tất định mới. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, tập 33, số 2, Hà Nội, 200-208.

2. Thái Anh Tuấn, Nguyễn ĐứcVinh, 2012. Tính toán băng địa chấn tổng hợp phục vụ vi phân vùng động đất vùng Hà Nội cũ. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 331-332, 5-8/2012, Hà Nội, trang 69 – 79.

3. Lê Văn Dũng, Cao Đình Triều, Phạm Nam Hưng, Thái Anh Tuấn, Mai Xuân Bách, 2012. Tiếp cận mô hình hóa trong đánh giá hiệu ứng nền khu vực thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học quốc tế, Hà Nội, trang 190-203.

4. Lê Văn Dũng, Cao Đình Triều, Bùi Anh Nam, Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn, Cao Đình Trọng, 2013. Tai biến địa chất lưu vực Sông Cả - Rào Nậy. Tạp chí Địa chất loạt A, số 336-337, tr 160-167.

5. Thái Anh Tuấn, Nguyễn Đức Vinh, 2013. Dự báo nguy hiểm động đất lưu vực Sông Cả - Rào Nậy trên cơ sở tiếp cận tất định mới. Tạp chí Khoa học Công nghệ Biển, Tập 13, số 3A. Hà Nội, trang 13-20.

6. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Cao Đình Trọng, Phạm Nam Hưng Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn, 2015. Đánh giá độ nguy hiểm động đất lưu vực Sông Cả - Rào Nậy. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, Tập 1, số 1 (1/2015). Hà Nội, trang 13-20.

7. Cao Đình Trọng, Thái Anh Tuấn, Đinh Quốc Văn, Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Nguyễn Đắc Cường, 2017. Mô hình vận tốc sóng địa chấn (Vp, Vs, Vp/Vs) khu vực bậc thang thủy điện Sông Đà. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam, tập 22 số 11, Hà Nội, trang 24-31.

8. Cao Dinh Trieu, Le Van Dung, Mai Xuan Bach, Pham Nam Hung, Cao Dinh Trong, Thai Anh Tuan, Phan Thanh Quang, Pham Thi Hien, Nguyen Dac Cuong, 2017. Some preliminary results of paleo-tsunami study in the coastal region of the Nghe An province, Vietnam. Journal of Marine Science and Technology. Volume 17, No 4B. Hanoi, pp 108 – 114.

9. Cao Đình Trọng, Thái Anh Tuấn, Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Nguyễn Đắc Cường, 2018. Biểu hiện hoạt động động đất kích thích tại một số hồ thủy điện ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, Tập 60, số 6 (6/2018). Hà Nội, trang 25-31.

10. Cao Dinh Trong, Le van Dung, Thai Anh Tuan, Dang Thanh Hai, Cao Dinh Trieu, 2019. The characteristics of seismic activity in the ladder zone of Da river hydro-electric plants. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, [S.l.], v. 61, n. 1, p. 82-91, mar. 2019. ISSN 2525-2461.

11. Pham Nam Hung, Cao Dinh Trong, Le Van Dung, Thai Anh Tuan, Mai Xuan Bach, Nguyen Anh Duong, 2019. Study on structure of the Earth’s crust in Thua Thien-Hue province and adjacent areas by using gravity and magnetic data in combination. Vietnam Journal of Marine Science and Technology; Vol. 19, No. 4; 517–526

Sách chuyên khảo:

1. Cao Đình Triều, 2012. Tai biến động đất và sóng thần (Tái bản lần thứ nhất). NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 178 trang.

2. Cao Đình Triều, 2012. Tai biến động đất và biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 167 trang.

3. Cao Đình Triều, Phạm Văn Hùng, 2012. Tai biến Địa chất Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 171 trang.

4. Cao Đình Triều, Phạm Huy Long, Đỗ Văn Lĩnh, Lê Văn Dũng, Cao Đình Trọng, 2013. Địa động lực hiện đại lãnh thổ Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 242 trang.

5. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Nguyễn Hữu Tuyên, Cao Đình Trọng, Phạm Nam Hưng, Mai Xuân Bách, 2013. Tiếp cận tất định mới trong nghiên cứu tai biến địa chấn ở Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 170 trang.

6. Cao Đình Triều, Cao Đình Trọng, Lê Văn Dũng, 2014. Vật lý Trái đất (Giáo trình). Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 300 trang.

7. Lê Văn Dũng, Cao Đình Trọng, Cao Đình Triều, Đặng Thanh Hải, Mai Xuân Bách, Phạm Nam Hưng, Thái Anh Tuấn, 2018. Đặc điểm địa chấn kiến tạo khu vực bậc thang thủy điện sông đà. Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ.

8. Cao Đình Triều (chủ biên), Phạm Huy Long, Đặng Thanh Hải, Phạm Trí Dũng, Lê Văn Dũng, Mai Xuân Bách, Phạm Nam Hưng, Cao Đình Trọng, Thái Anh Tuấn, Đào Viết Cảnh, 2017. Thạch quyển và Manti Đông Nam Á. Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ.

Lời hay ý đẹp

Mọi môn khoa học đều bắt đầu là triết học và kết thúc là nghệ thuật. Tác giả: Will Durant
Tất cả các môn khoa học trừu tượng đều không là gì khác ngoài việc nghiên cứu mối liên hệ giữa các biểu tượng. Tác giả: Denis Diderot
Trong tất cả các môn khoa học, sai lầm đi trước sự thật, và tốt nhất nó nên đi đầu tiên hơn là đi cuối cùng. Tác giả: Horace Walpole
Ta không nên dạy trẻ nhỏ khoa học; nhưng hãy để chúng nếm trải nó. Tác giả: Jean Jacques Rousseau
Thật tuyệt vời khi chúng ta gặp phải nghịch lý. Giờ thì chúng ta có chút hy vọng tạo được tiến triển. Tác giả: Niels Bohr
Để phá bỏ một giả thuyết, đôi khi không cần làm gì hơn ngoài đẩy nó đi xa hết sức có thể. Tác giả: Denis Diderot
Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, và phát triển nhờ khoa học. Tác giả: Henri Frederic Amiel
Điên rồ: lặp đi lặp lại một việc và hy vọng những kết quả khác nhau. Tác giả: Albert Einstein
    Tôi đã có tất cả những gì mình muốn, nên không quan tâm đến tiền bạc hay danh vọng - G. Perelman
Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi. Tác giả: Albert Einstein
Khoa học cho chúng ta tri thức, nhưng chỉ triết học mới có thể cho chúng ta sự thông thái. Tác giả: Will Durant
Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng. Tác giả: Albert Einstein
Càng dành nhiều thời gian cho toán học, tôi càng cảm thấy hứng thú với nó. Tác giả: Maryam Mirzakhani
Khoa học là điều tuyệt vời nếu anh không phải kiếm sống bằng nó. Tác giả: Albert Einstein
Nghệ thuật là con đường đẹp đẽ. Khoa học là con đường hiệu quả. Kinh doanh là con đường sinh lợi. Tác giả: Elbert Hubbard
Tôi đã có tất cả những gì mình muốn, nên không quan tâm đến tiền bạc hay danh vọng. Tác giả: G. Perelman
Thật sai lầm khi nghĩ rằng nhiệm vụ của vật lý là tìm ra bản chất của Tự nhiên. Vật lý là điều chúng ta nói về Tự nhiên. Tác giả: Niels Bohr

Liên kết

Vien Han lam Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam

Bo Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam

2116196
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
2128
684
6662
17104

Server Time: 2024-07-14 19:58:12

Đang có 68 khách và không thành viên đang online

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy