Vietnamese-VNEnglish (UK)

18 05 2016

Tin Tức

Prev Next

THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CỦA NCS PHẠM LÊ KHƯƠNG

04-05-2024

THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CỦA NCS PHẠM LÊ KHƯƠNG

THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CỦA NCS PHẠM LÊ KHƯƠNG VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ CỦA NCS PHẠM LÊ KHƯƠNG Tên luận án: Ứng dụng số liệu sóng vô tuyến và mô hình số trị để nghiên cứu...

THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC LUẬN ÁN TIẾN SĨ

01-04-2024

THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC LUẬN ÁN TIẾN SĨ

THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC LUẬN ÁN TIẾN SĨ VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU THÔNG BÁO BUỔI HỘI THẢO LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS PHẠM LÊ KHƯƠNG Tên luận án: Ứng dụng số liệu sóng vô tuyến và mô hình số trị để nghiên cứu đánh giá một số thông số khí quyển tại một...

Thông tin chung

Anh vien

Viện Vật lý Địa cầu có các chức năng nghiên cứu cơ bản, quan trắc và điều tra cơ bản, phát triển, ứng dụng, tư vấn, cung cấp dịch vụ và chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực vật lý địa cầu và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ CỦA VIỆN: 

1. Nghiên cứu và điều tra cơ bản

a) Tổ chức quan trắc và điều tra cơ bản trong lĩnh vực vật lý địa cầu và liên quan; quản lý mạng lưới đài trạm vật lý địa cầu quốc gia. Thực hiện lưu trữ, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu vật lý địa cầu quốc gia.

b) Tổ chức báo tin động đất và cảnh báo sóng thần theo quy định của Nhà nước; phối hợp với các cơ quan hữu quan trong và ngoài nước trong công tác ứng phó thiên tai và giảm nhẹ thiệt hại do động đất và sóng thần.

c) Nghiên cứu, đánh giá, cung cấp luận cứ khoa học về đặc điểm các trường vật lý địa cầu, phục vụ các yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội, khoa học-công nghệ và an ninh - quốc phòng:

- Nghiên cứu các quy luật phát sinh và hoạt động động đất, sóng thần trên phạm vi lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam và các khu vực liên quan;

- Nghiên cứu trường từ Trái Đất và các hiện tượng liên quan trong tầng điện ly, từ quyển và hoạt động Mặt Trời; nghiên cứu cổ từ và từ tính đất đá;

- Nghiên cứu cấu trúc bên trong Trái đất theo các tài liệu địa vật lý: địa chấn, từ tellua, điện, trọng lực và từ;

- Nghiên cứu biến đổi của tầng điện ly sử dụng kỹ thuật thăm dò thẳng đứng, công nghệ Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu  liên tục, chụp ảnh bầu trời quan sát dịch chuyển plasma điện ly trong mối quan hệ với hoạt tính Mặt trời, từ trường Trái đất và các yếu tố thời tiết không gian vũ trụ-khí quyển,  ảnh hưởng của tầng điện ly lên quá trình truyền tín hiệu vệ tinh ở khu vực Việt Nam và lân cận, và  dự báo trạng thái điện ly;

- Nghiên cứu hoạt động dông sét, chế độ gió, bức xạ và các trường khí quyển trên lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam và các vùng liên quan.

d) Nghiên cứu quá trình tiến hoá địa động lực vỏ Trái Đất và thạch quyển bằng các tài liệu địa chấn, trọng lực, GPS, biến dạng, cổ từ,... 

2. Nghiên cứu ứng dụng

a) Nghiên cứu, đánh giá độ nguy hiểm và độ rủi ro động đất; phân vùng động đất và vi phân vùng động đất; nghiên cứu đề xuất các giải pháp phòng tránh động đất;

b) Nghiên cứu, đánh giá an toàn địa chấn và sóng thần cho đê, đập, nhà máy điện hạt nhân, thủy điện và các công trình trọng điểm khác;

c) Nghiên cứu và triển khai ứng dụng các phương pháp địa vật lý trong khảo sát thăm dò, đánh giá môi trường địa chất, nền móng công trình, an toàn đê đập và tìm kiếm khoáng sản, nước ngầm.

d) Nghiên cứu, dự báo thời tiết, khí hậu,  môi trường không khí và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm (mưa lớn, bão và áp thấp nhiệt đới, nắng nóng, hạn hán, gió mạnh…), vòng tuần hoàn nước, quá trình lưu chuyển của nước trong thủy quyển; khai thác năng lượng gió, mặt trời; nghiên cứu đề xuất các giải pháp phòng chống sét; thực hiện tư vấn, thiết kế, thi công, kiểm định hệ thống, thiết bị chống sét, cảnh báo sét, cắt lọc sét cho mọi dạng công trình;

đ, Dự báo điện ly phục vụ mục đích thông tin liên lạc sóng ngắn, đánh giá gradient điện ly phục vụ xây dựng hệ thống gia tăng mặt đất (GBAS) hướng dẫn tiệm cận và hạ cánh chính xác trong hàng không dân dụng khu vực vĩ độ thấp Việt Nam và lân cận, dự báo thời tiết không gian.

e) Nghiên cứu, đánh giá các tai biến môi trường trên cơ sở tài liệu vật lý địa cầu và các tài liệu khác liên quan.

3. Các nhiệm vụ khác

a) Tư vấn, giám sát và thẩm định kết quả các công tác quan trắc, điều tra, khảo sát về địa vật lý, rung động động đất, rung động nổ mìn và các rung động khác do con người gây ra.

b) Nghiên cứu phát triển, kiểm định, hiệu chỉnh các thiết bị quan trắc và ứng dụng trong lĩnh vực vật lý địa cầu (máy địa chấn, máy địa vật lý, thiết bị quan trắc  dông sét, khí quyển, rada, lidar,...).

c) Dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực vật lý địa cầu và các lĩnh vực khác có liên quan.

d) Tuyên truyền, phổ biến kiến thức các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực vật lý địa cầu.

đ) Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực vật lý địa cầu và các lĩnh vực khác có liên quan.

e) Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực vật lý địa cầu và các lĩnh vực khác có liên quan.

g) Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

h) Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.

Ban tin tức, Viện Vật lý Địa cầu.

thong tin dao tao tien si

Lời hay ý đẹp

Khoa học là điều tuyệt vời nếu anh không phải kiếm sống bằng nó. Tác giả: Albert Einstein
    Tôi đã có tất cả những gì mình muốn, nên không quan tâm đến tiền bạc hay danh vọng - G. Perelman
Càng dành nhiều thời gian cho toán học, tôi càng cảm thấy hứng thú với nó. Tác giả: Maryam Mirzakhani
Nghệ thuật là con đường đẹp đẽ. Khoa học là con đường hiệu quả. Kinh doanh là con đường sinh lợi. Tác giả: Elbert Hubbard
Tất cả các môn khoa học trừu tượng đều không là gì khác ngoài việc nghiên cứu mối liên hệ giữa các biểu tượng. Tác giả: Denis Diderot
Thật tuyệt vời khi chúng ta gặp phải nghịch lý. Giờ thì chúng ta có chút hy vọng tạo được tiến triển. Tác giả: Niels Bohr
Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, và phát triển nhờ khoa học. Tác giả: Henri Frederic Amiel
Ta không nên dạy trẻ nhỏ khoa học; nhưng hãy để chúng nếm trải nó. Tác giả: Jean Jacques Rousseau
Thật sai lầm khi nghĩ rằng nhiệm vụ của vật lý là tìm ra bản chất của Tự nhiên. Vật lý là điều chúng ta nói về Tự nhiên. Tác giả: Niels Bohr
Mọi môn khoa học đều bắt đầu là triết học và kết thúc là nghệ thuật. Tác giả: Will Durant
Để phá bỏ một giả thuyết, đôi khi không cần làm gì hơn ngoài đẩy nó đi xa hết sức có thể. Tác giả: Denis Diderot
Điên rồ: lặp đi lặp lại một việc và hy vọng những kết quả khác nhau. Tác giả: Albert Einstein
Khoa học cho chúng ta tri thức, nhưng chỉ triết học mới có thể cho chúng ta sự thông thái. Tác giả: Will Durant
Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng. Tác giả: Albert Einstein
Trong tất cả các môn khoa học, sai lầm đi trước sự thật, và tốt nhất nó nên đi đầu tiên hơn là đi cuối cùng. Tác giả: Horace Walpole
Tôi đã có tất cả những gì mình muốn, nên không quan tâm đến tiền bạc hay danh vọng. Tác giả: G. Perelman
Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi. Tác giả: Albert Einstein

Liên kết

Vien Han lam Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam

Bo Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam

2025096
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
255
326
255
12570

Server Time: 2024-05-20 19:18:00

Đang có 230 khách và không thành viên đang online

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy