Vietnamese-VNEnglish (UK)

VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN

VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU


Số:   369     /QĐ-VLĐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     03    tháng     9    năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng vật lý địa cầu

 

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU

 

Xin vui lòng nhấn vào đây để tải quyết định thành lập Trung tâm (.pdf)  

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-VHL ngày 25/02/2013 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Vật lý Địa cầu;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Công văn số 1432/VHL-TCCB ngày 30/7/2013 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt thành lập Trung tâm Ứng dụng vật lý địa cầu thuộc Viện Vật lý Địa cầu;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý tổng hợp;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Trung tâm Ứng dụng vật lý địa cầu (đơn vị không có tư cách pháp nhân) trực thuộc Viện Vật lý Địa cầu.

Điều 2. Trung tâm Ứng dụng vật lý địa cầu có chức năng, nhiệm vụ sau đây:

Chức năng:

Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vật lý địa cầu vào thực tế đời sống.

Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu thị trường khoa học công nghệ vật lý địa cầu;

- Hỗ trợ phát triển sản phẩm, công nghệ và dịch vụ trong lĩnh vực vật lý địa cầu khi có yêu cầu từ các đơn vị chuyên môn trong Viện;

- Quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ vật lý địa cầu;

- Đảm bảo kỹ thuật cho việc duy trì hoạt động website của Viện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chứccủa Trung tâm Ứng dụng vật lý địa cầu:

1. Trung tâm Ứng dụng vật lý địa cầu có Giám đốc (tương đương Trưởng phòng) và các Phó Giám đốc giúp việc. Giám đốc Trung tâm do Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu bổ nhiệm và miễn nhiệm. Các Phó Giám đốc Trung tâm do Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

2. Trung tâm Ứng dụng vật lý địa cầu có các bộ phận sau đây:

- Bộ phận công nghệ thông tin;

- Bộ phận ứng dụng và triển khai công nghệ;

- Bộ phận phát triển sản phẩm và dịch vụ.

Điều 4. Trưởng phòng Quản lý tổng hợp, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng vật lý địa cầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                          VIỆN TRƯỞNG

- Như Điều 4;

- Ban TCCB (để báo cáo)

- Các đơn vị trực thuộc;

- Website Viện VLĐC;                                                                                (đã ký)

- Lưu: VT, QLTH.

                                                                                                       Nguyễn Xuân Anh

Lời hay ý đẹp

Thật tuyệt vời khi chúng ta gặp phải nghịch lý. Giờ thì chúng ta có chút hy vọng tạo được tiến triển. Tác giả: Niels Bohr
Nghệ thuật là con đường đẹp đẽ. Khoa học là con đường hiệu quả. Kinh doanh là con đường sinh lợi. Tác giả: Elbert Hubbard
Khoa học cho chúng ta tri thức, nhưng chỉ triết học mới có thể cho chúng ta sự thông thái. Tác giả: Will Durant
Ta không nên dạy trẻ nhỏ khoa học; nhưng hãy để chúng nếm trải nó. Tác giả: Jean Jacques Rousseau
Tôi đã có tất cả những gì mình muốn, nên không quan tâm đến tiền bạc hay danh vọng. Tác giả: G. Perelman
    Tôi đã có tất cả những gì mình muốn, nên không quan tâm đến tiền bạc hay danh vọng - G. Perelman
Điên rồ: lặp đi lặp lại một việc và hy vọng những kết quả khác nhau. Tác giả: Albert Einstein
Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi. Tác giả: Albert Einstein
Mọi môn khoa học đều bắt đầu là triết học và kết thúc là nghệ thuật. Tác giả: Will Durant
Để phá bỏ một giả thuyết, đôi khi không cần làm gì hơn ngoài đẩy nó đi xa hết sức có thể. Tác giả: Denis Diderot
Tất cả các môn khoa học trừu tượng đều không là gì khác ngoài việc nghiên cứu mối liên hệ giữa các biểu tượng. Tác giả: Denis Diderot
Khoa học là điều tuyệt vời nếu anh không phải kiếm sống bằng nó. Tác giả: Albert Einstein
Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, và phát triển nhờ khoa học. Tác giả: Henri Frederic Amiel
Càng dành nhiều thời gian cho toán học, tôi càng cảm thấy hứng thú với nó. Tác giả: Maryam Mirzakhani
Thật sai lầm khi nghĩ rằng nhiệm vụ của vật lý là tìm ra bản chất của Tự nhiên. Vật lý là điều chúng ta nói về Tự nhiên. Tác giả: Niels Bohr
Trong tất cả các môn khoa học, sai lầm đi trước sự thật, và tốt nhất nó nên đi đầu tiên hơn là đi cuối cùng. Tác giả: Horace Walpole
Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng. Tác giả: Albert Einstein

Liên kết

Vien Han lam Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam

Bo Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam

768804
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
121
526
647
9822

Server Time: 2017-05-23 09:37:52

Đang có 59 khách và không thành viên đang online

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy