Vietnamese-VNEnglish (UK)

18 05 2016

Đào tạo (13)

HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2019

 

          Năm 2019, Học viện thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 Xem chi tiếtTại đây!

 

 

1. Hình thức và thời gian đào tạo: Hệ tập trung, đào tạo theo học chế tín chỉ 2 năm.

 

2. Chuyên ngành tuyển sinh và môn thi tuyển: 18 chuyên ngành (Phụ lục 1-ThS)

 

Các môn thi tuyển (03 môn): Môn Cơ sở, Môn Cơ bản, Tiếng Anh.   

 

3. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.

 

4. Điều kiện dự thi: Phụ lục 2-ThS.

 

5. Điều kiện miễn thi ngoại ngữ: Phụ lục 3-ThS.

Published in Đào tạo
Written by
Chi tiết...

HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ, THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2017

          Năm 2017, Học viện thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt 1 Xem Tại đây.

Thông tin cụ thể và các biểu mẫu (file word):

I. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

1.        Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

2.        Chuyên ngành tuyển sinh và môn thi tuyển: 14 chuyên ngành(Phụ lục 1-ThS) Download Tại đây

Published in Đào tạo
Written by
Chi tiết...

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

 

HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

            Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Phạm Nam Hưng với đề tài: Nâng cao hiệu quả của phương pháp thăm dò trọng lực trong nghiên cứu cấu trúc địa chất ở Việt Nam”. 

         

Published in Đào tạo
Written by
Chi tiết...

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Lê Trường Thanh với đề tài: “Nghiên cứu dòng điện xích đạo (EEJ) từ số liệu vệ tinh CHAMP  và từ số liệu mặt đất ở khu vực Việt Nam và các vùng lân cận”. 

Published in Đào tạo
Written by
Chi tiết...

Tên đề tài luận án: "Nâng cao hiệu quả của phương pháp thăm dò trọng lực trong nghiên cứu cấu trúc địa chất ở Việt Nam"

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Nam Hưng             

2. Giới tính:                               Nam

3. Ngày sinh:                             1/01/1977                                         

4. Nơi sinh:                                Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh:số 8096/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận nghiên cứu sinh năm 2008 của Viện Vật lý địa cầu

6. Chuyên ngành: Vật lý Địa cầu                    

7. Mã số: 62 44 01 11

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

         - PGS. TS. Cao Đình Triều

         - PGS. TS. Đinh Văn Toàn

 

Published in Đào tạo
Written by
Chi tiết...

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu dòng điện xích đạo (EEJ) từ số liệu vệ tinh CHAMP  và từ số liệu mặt đất ở khu vực Việt Nam và các vùng lân cận”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Trường Thanh             

2.Giới tính:                               Nam

3. Ngày sinh:                             15/08/1974                                         

4. Nơi sinh:                                Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh:số 8096/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận nghiên cứu sinh năm 2008 của Viện Vật lý địa cầu

6. Chuyên ngành: Vật lý Địa cầu                    

7. Mã số: 62 44 01 11

Published in Đào tạo
Written by
Chi tiết...

Vào 9h00 ngày 25/08/2015 tại Hội trường Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã diễn ra buổi Đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện theo Quyết định thành lập Hội đồng số 337/QĐ-VLĐC ngày 03/07/2015 của Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ LAN.

Với đề tài: Nghiên cứu nồng độ điện tử tổng cộng, đặc trưng gradient tầng điện ly và ảnh hưởng của chúng tới quá trình truyền tín hiệu vệ tinh GPS ở khu vực Việt Nam.

Chuyên ngành: Vật lý Địa cầu

Mã số:              62 44 01 11

Published in Đào tạo
Written by
Chi tiết...

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(cơ sở đào tạo cũ: Viện Vật lý Địa cầu)

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Trần Thị Lan với đề tài:Nghiên cứu nồng độ điện tử tổng cộng, đặc trưng gradient tầng điện ly và ảnh hưởng của chúng tới quá trình truyền tín hiệu vệ tinh GPS ở khu vực Việt Nam’’

Chuyên ngành:Vật lý Địa cầu;

Mã số:62 44 01 11

Thời gian: 9h00 ngày 25 tháng 08 năm 2015

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Nhà A8, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm KHCNVN. Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời tập thể, cá nhân quan tâm đến tham dự./.

Published in Đào tạo
Written by
Chi tiết...

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu nồng độ điện tử tổng cộng, đặc trưng gradient tầng điện ly và ảnh hưởng của chúng tới quá trình truyền tín hiệu vệ tinh GPS ở khu vực Việt Nam

Người hướng dẫn: 1.TS. Lê Huy Minh, 2. TS. Patrick Lassudrie-Duchesne

Published in Đào tạo
Written by
Chi tiết...

Vào 14h00 ngày 27/03/2015 tại Hội trường Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã diễn ra buổi Đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở theo Quyết định thành lập Hội đồng số 68/QĐ-VLĐC ngày 09/02/2015 của Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho nghiên cứu sinh: PHẠM NAM HƯNG.

Với đề tài: “Nâng cao hiệu quả của phương pháp thăm dò trọng lực trong nghiên cứu cấu trúc địa chất ở Việt Nam”.

Chuyên ngành: Vật lý Địa cầu

Mã số: 62 44 01 11

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở gồm 07 thành viên có mặt đầy đủ, Hội đồng nghe NCS Phạm Nam Hưng trình bày tóm tắt nội dung luận án; Ý kiến nhận xét của 02 phản biện; Các ý kiến nhận xét của Ủy viên Hội đồng; Các câu hỏi và trao đổi học thuật của hội đồng và cán bộ khoa học tham dự; NCS đã lần lượt trả lời các câu hỏi đặt ra; Ý kiến nhận xét của tập thể hướng dẫn.

Published in Đào tạo
Written by
Chi tiết...

Danh sách giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo Viện Vật lý Địa cầu – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo mẫu báo cáo Công văn số 5560/BGDĐT-GDĐH ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Published in Đào tạo
Chi tiết...

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2014

(VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU)

 

Số TT

Họ và tên thí sinh, ngày sinh, giới tính,

Số năm kinh nghiệm công tác

 

Nghề nghiệp, Nơi công tác

Mã số và tên chuyên ngành đào tạo NCS, Số năm đào tạo

Tên đề tài luận án

Kết quả tuyển  chọn (trúng tuyển hay không)

01

Phạm Thế Truyền, 01/9/1984, Nam, Nghiên cứu viên,

         

08

Nghiên cứu viên, Viện Vật lý địa cầu

62 44 01 11 – Vật lý địa cầu,

Hệ tập trung 03 năm (2014 – 2017)

Nghiên cứu đánh giá rủi ro động đất khu vực đô thị thành phố Hà Nội

Trúng tuyển

                                                                                                                         

                                   HỘI ĐỒNG ĐÀO TẠO

Published in Đào tạo
Chi tiết...

VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2014

Danh sách Giảng viên cơ hữu của Cơ sở Đào tạo Viện Vật lý Địa cầu

- Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-VHL ngày 25/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Vật lý Địa cầu;

- Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;

- Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT;

Published in Đào tạo
Chi tiết...

Lời hay ý đẹp

Để phá bỏ một giả thuyết, đôi khi không cần làm gì hơn ngoài đẩy nó đi xa hết sức có thể. Tác giả: Denis Diderot
    Tôi đã có tất cả những gì mình muốn, nên không quan tâm đến tiền bạc hay danh vọng - G. Perelman
Điên rồ: lặp đi lặp lại một việc và hy vọng những kết quả khác nhau. Tác giả: Albert Einstein
Nghệ thuật là con đường đẹp đẽ. Khoa học là con đường hiệu quả. Kinh doanh là con đường sinh lợi. Tác giả: Elbert Hubbard
Càng dành nhiều thời gian cho toán học, tôi càng cảm thấy hứng thú với nó. Tác giả: Maryam Mirzakhani
Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, và phát triển nhờ khoa học. Tác giả: Henri Frederic Amiel
Thật sai lầm khi nghĩ rằng nhiệm vụ của vật lý là tìm ra bản chất của Tự nhiên. Vật lý là điều chúng ta nói về Tự nhiên. Tác giả: Niels Bohr
Thật tuyệt vời khi chúng ta gặp phải nghịch lý. Giờ thì chúng ta có chút hy vọng tạo được tiến triển. Tác giả: Niels Bohr
Khoa học là điều tuyệt vời nếu anh không phải kiếm sống bằng nó. Tác giả: Albert Einstein
Tất cả các môn khoa học trừu tượng đều không là gì khác ngoài việc nghiên cứu mối liên hệ giữa các biểu tượng. Tác giả: Denis Diderot
Khoa học cho chúng ta tri thức, nhưng chỉ triết học mới có thể cho chúng ta sự thông thái. Tác giả: Will Durant
Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi. Tác giả: Albert Einstein
Trong tất cả các môn khoa học, sai lầm đi trước sự thật, và tốt nhất nó nên đi đầu tiên hơn là đi cuối cùng. Tác giả: Horace Walpole
Ta không nên dạy trẻ nhỏ khoa học; nhưng hãy để chúng nếm trải nó. Tác giả: Jean Jacques Rousseau
Tôi đã có tất cả những gì mình muốn, nên không quan tâm đến tiền bạc hay danh vọng. Tác giả: G. Perelman
Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng. Tác giả: Albert Einstein
Mọi môn khoa học đều bắt đầu là triết học và kết thúc là nghệ thuật. Tác giả: Will Durant

Liên kết

Vien Han lam Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam

Bo Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam

2073178
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
527
662
1189
41271

Server Time: 2024-06-18 15:00:29

Đang có 65 khách và không thành viên đang online

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy