Vietnamese-VNEnglish (UK)
Trung tam song than

Trung tam song than

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 16 giờ 48 phút  2giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 3 năm 2023  tức 23 giờ 48 phút 28 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.842 độ vĩ Bắc, 108.212 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

2332023 v

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023.

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 10 giờ 39 phút 30 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 03 năm 2023 tức 17 giờ 39 phút 30 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.821 độ vĩ Bắc, 108.239 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

09032023 V Tr4

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023.

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 10 giờ 15 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 03 năm 2023 tức 17 giờ 15 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.739 độ vĩ Bắc, 108.437 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

09032023 V T3

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy