Vietnamese-VNEnglish (UK)
PhongVu

PhongVu

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 12 giờ 39 phút 43 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 12 năm  2023  tức 19 giờ 39 phút 43 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 12 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.428 độ vĩ Bắc, 103.684 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

05 12 2023 V

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2023.

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 12 giờ 02 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 11 năm  2023  tức 19 giờ 02 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 11 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.821 độ vĩ Bắc, 108.266 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

30 11 2023 V 1

Hà Nội, ngày 30 tháng  11  năm  2023.

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 18 giờ 32 phút 31 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 11 năm  2023  tức 01 giờ 32 phút 31 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 11 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.724 độ vĩ Bắc, 108.310 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

22 11 2023 2 V

Hà Nội, ngày 22 tháng  11  năm  2023.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy