Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner tet 2023

Danh sách Đề tài Nghiên cứu Khoa học Viện Vật lý Địa cầu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Danh sách Đề tài Nghiên cứu khoa học Viện Vật lý Địa cầu

 *******************

 

TT

Tên Đề tài

Chủ nhiệm Đề tài

Cơ quan

Công tác

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(Triệu đồng)

Ghi chú

1

Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống trạm quan sát địa chấn Việt Nam trên cơ sở tính toán sai số trong việc xác định các tham số cơ bản của chấn tiêu động đất

ThS. Phùng Thị Thu Hằng

Viện Vật lý Địa cầu

2016 - 2017

500

 

2

Nghiên cứu sự độc hại và nguy hiểm của môi trường bị ô nhiếm từ lượng khí thải tại các khu vực đông dân cư và đô thị hóa củaViệt Nam và Nga

TS. Nguyễn Xuân Anh

Viện Vật lý Địa cầu

01/2015 - 12/2016

200

Gia hạn đến 6/2017

3

Nghiên cứu mô hình các vùng nguồn động đất, sóng thần trên Biển Đông và đánh giá độ nguy hiểm và rủi ro động đất, sóng thần ở vùng ven biểnViệt Nam

GS.TS Bùi Công Quế

Viện Vật lý Địa cầu

2014 - 2017

849

 

4

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sâu và chuyển động hiện đại vỏ trái đất miền Bắc Việt Nam bằng số liệu địa chấn dải rộng và hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu liên tục

Th.S Đinh Quốc Văn

Viện Vật lý Địa cầu

2013 - 2015

587

Gia hạn đến 02/2017

5

Nghiên cứu thông số khí quyển sử dụng quan trắc vệ tinh và đo đạc LIDAR trong đánh giá ảnh hưởng của khí quyển lên chất lượng ảnh vệ tinh

TS. Phạm Xuân Thành

Viện Vật lý Địa cầu

01/2014 - 06/ 2016

2350

 

6

Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất phục vụ quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ, đảm bảo an toàn công trình thuỷ điện, thuỷ lợi và di tích văn hoá tỉnh Thừa Thiên Huế

TS Nguyễn Ánh Dương

Viện Vật lý Địa cầu

12/2016 - 12/2019

6869

 

7

Nghiên cứu chuyển động hiện đại và mối liên quan với hoạt động động đất tại khu vực Tây Bắc Việt Nam trên cơ sở sử dụng tổ hợp số liệu GPS và địa chấn

TS Nguyễn Ánh Dương

Viện Vật lý Địa cầu

01/2015 - 12/2016

400

 

8

Nghiên cứu độ dẫn điện tầng điện ly ở Việt Nam và biến thiên chu kỳ dài của các tham số điện ly ở Phú Thụy phục vụ nghiên cứu biến đổi khí hậu không gian vũ trụ

TS. Phạm Thị Thu Hồng

Viện Vật lý Địa cầu

03/2015-03/2018

700

 

9

Các phương pháp tiếp cận hiện tượng và toán học để đánh giá nguy hiểm động đất lãnh thổ Việt Nam

TS. Nguyễn Hữu Tuyên

Viện Vật lý Địa cầu

01/2015 - 12/2016

200

 

10

Phát triển Bộ chương trình dự báo động đất theo tổ hợp các phương pháp: thống kê, địa chấn, địa vật lý và địa mạo, áp dụng đối với khu vực Tây Bắc Việt Nam

TS. Ngô Thị Lư

Viện Vật lý Địa cầu

6/2014 - 6/2016

700

 

11

Nghiên cứu hiện trạng nước ngầm khu kinh tế Nghi Sơn bằng tổ hợp các phương pháp địa vật lý và đề xuất giải pháp khai thác bền vững

TS. Nguyễn Trọng Vũ

Viện Vật lý Địa cầu

2014 - 2016

500

 

12

Nghiên cứu cấu trúc vận tốc và cơ cấu chấn tiêu động đất ở miền Bắc Việt Nam sử dụng số liệu địa chấn dải rộng

TS. Nguyễn Lê Minh

Viện Vật lý Địa cầu

2013 - 2015

587

Nhiệm vụ cấp Quốc gia

Gia hạn đến 02/2017

13

Cấu trúc địa chấn phía dưới biển Đông Việt Nam và ý nghĩa của nó với hoạt động kiến tạo khu vực Đông Nam Á

TS. Nguyễn Lê Minh

Viện Vật lý Địa cầu

4/2015 - 4/2018

300

Nhiệm vụ VAST

Xem Chi tiết Tại đây!

Ban tin tức, Viện Vật lý Địa cầu

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy