Vietnamese-VNEnglish (UK)

                                                VIỆN HÀN LÂM                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                     KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU 

                                                Số: 136/TB-VLĐC                                                                                    Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2015 

 

  THÔNG BÁO

TUYỂN VIÊN CHỨC

Viện Vật lý Địa cầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cần tuyển viên chức:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Từ đủ 18 tuổi trở lên, có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Tốt nghiệp đại học hay trên đại học đúng chuyên nghành cần tuyển; có đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên nghành khoa học và công nghệ Nghiên cứu viên (NCV), hoặc Kỹ thuật viên (KTV); ưu tiên có kinh nghiệm công tác; có sức khỏe tốt.

2. Số lượng viên chức cần tuyển dụng theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp

Tuyển 10 viên chức có chức danh nghiên cứu khoa học Nghiên cứu viên hoặc chức danh công nghệ Kỹ thuật viên vào công tác tại vị trí việc làm ở các đơn vị trực thuộc: Phòng Địa chấn 03 NCV, trong đó yêu cầu 02 NCV có học vị tiến sĩ; Phòng Địa động lực 01 NCV yêu cầu có học vị tiến sĩ; Phòng Quan sát động đất 01 NCV và 01 KTV; Phòng Địa từ 01 NCV; Phòng Vật lý Khí quyển 02 NCV yêu cầu có học vị thạc sĩ trở lên; Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần 01 NCV; thông tin chi tiết xem trên trang thông tin điện tử của Viện Vật lý Địa cầu tại địa chỉ http://www.igp-vast.vn.

Thông tin chi tiết chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng xem tại đây!

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ, điện thoại liên hệ

a, Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2015 của Bộ Nội vụ;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

b, Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ, số điện thoại liên hệ:

Nhận hồ sơ kể từ ngày thông báo đến hết ngày 10/5/2015 tại Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Vật lý Địa cầu A8, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Điện thoại: 04.37564380.

4. Hình thức và nội dung xét tuyển dụng:

Xét tuyển, dự kiến vào tháng 5/2015 tại Viện Vật lý Địa cầu; lệ phí xét tuyển theo quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                   VIỆN TRƯỞNG 

- Niêm yết tại trụ sở Viện VLĐC;                                                                                                                                   (đã ký)

- Trang thông tin điện tử Viện VLĐC;

- Lưu: VT,QLTH.                                                                                                                                        Nguyễn Xuân Anh 

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy