Vietnamese-VNEnglish (UK)

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

 

THÔNG BÁO 

 Tải bản danh sách (.pdf) Tại đây!                                         

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Học vị

Đăng ký tham gia xét tuyển vào vị trí việc làm

Ghi chú

1

Lương Thị Ngọc

05.02.1994

Cử nhân

Nghiên cứu điện ly

 

2

Trần Đình Tùng

14.01.1990

Kỹ sư

Nghiên cứu triển khai ứng dụng địa vật lý lỗ khoan, địa vật lý môi trường

 

                                                                                                                                                                                                              Ban tin tức, Viện Vật lý Địa cầu.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy