Vietnamese-VNEnglish (UK)

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018

(ĐỢT ĐIỀU CHỈNH THÁNG 10/2018)

THÔNG BÁO

Viện Vật lý Địa cầu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xin thông báo công khai: “Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 (đợt điều chỉnh tháng 10/2018)”. Chi tiết xem Tại đây!

Ban tin tức, Viện Vật lý Địa cầu.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy