Vietnamese-VNEnglish (UK)

THÔNG BÁO MỜI THẦU(MUA SẮM HÀNG HÓA)

 

Tên Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ”

Tên Đề xuất được tài trợ (sau đây gọi là Tiểu dự án): “Thiết lập hệ thống quan trắc tăng cường và hệ thống dự báo, cảnh báo độ phân giải cao hạn ngắn, cực ngắn dông, mưa lớn và ngập lụt đô thị cho thành phố Hà Nội phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”

Khoản  vay số/Tín dụng số 5257-VN; Tài trợ số: 16/FIRST/2a/IGP

Tiêu đề Hợp đồng: Cung cấp thiết bị và thiết lập hệ thống quan trắc đồng bộ và hiện đại độ phân giải cao mây, dông và mưa lớn

Số trích yếu (theo Kế hoạch đấu thầu): PHỤ LỤC 5.2; "Khoản tài trợ cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Tiểu hợp phần 2.a"

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giớiđể chi trả chi phí cho Dự án: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ, và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng của Tiểu dự án: “Thiết lập hệ thống quan trắc tăng cường và hệ thống dự báo, cảnh báo độ phân giải cao hạn ngắn, cực ngắn dông, mưa lớn và ngập lụt đô thị cho thành phố Hà Nội phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội - Gói thầu FIRST/2a/IGP/G01: Cung cấp thiết bị và thiết lập hệ thống quan trắc đồng bộ và hiện đại độ phân giải cao mây, dông và mưa lớn.

2. Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-IGP, Viện Vật lý Địa cầu mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng “Cung cấp thiết bị và thiết lập hệ thống quan trắc đồng bộ và hiện đại độ phân giải cao mây, dông và mưa lớn”, bao gồm các nội dung sau:

STT

Danh mục hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Tiến độ cung cấp

Địa điểm cung cấp

 

Cung cấp thiết bị và thiết lập hệ thống quan trắc đồng bộ và hiện đại độ phân giải cao mây, dông và mưa lớn

Hệ thống

01

02 tháng hoặc từ ngày ký hợp đồng tới hết ngày 30/6/2019 theo thời gian nào đến trước

Bàn giao tại Nhà A8, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội và lắp đặt tại các trạm

1

Hệ thống Radar X-band đi kèm máy tính điều khiển và bộ cài hệ thống quản lý, chuyển đổi dữ liệu và khảo sát vị trí trạm, lắp đặt, bảo hành, đào tạo.

Hệ thống

02

 

2

Trạm đo điện trường khí quyển kèm máy tính điều khiển và khảo sát vị trí trạm, lắp đặt, bảo hành, đào tạo

Trạm

08

 

3

Trạm cảnh báo sét kèm máy tính điều khiển và khảo sát vị trí trạm, lắp đặt, bảo hành, đào tạo

Trạm

03

 

4

Trạm thu tín hiệu vệ tinh định vị toàn cầu đặt trên mặt đất kèm khảo sát vị trí trạm, lắp đặt, bảo hành, đào tạo

Trạm

08

 

5

Trạm đo mưa tự động kèm khảo sát vị trí trạm, lắp đặt, bảo hành, đào tạo

Trạm

10

 

6

Trạm khí tượng tự động kèm máy tính điều khiển và khảo sát vị trí trạm, lắp đặt, bảo hành, đào tạo

Trạm

02

 

7

Máy bay không người lái (UAV) kèm bảo hành, đào tạo

Chiếc

01

 

8

Hệ thống trạm đo trần mây kèm khảo sát vị trí trạm, lắp đặt, bảo hành, đào tạo

Trạm

01

 

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu cạnh tranh trong nước được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ của Ngân hàng Thế giới (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

•     Doanh thu bình quân hàng năm trong vòng 3 năm gần đây nhất tối thiểu 50.000.000.000 VNĐ. Trong trường hợp nhà thầu là Liên danh, tổng doanh thu của tất cả các thành viên Liên danh phải đáp ứng yêu cầu, đồng thời doanh thu của một thành viên phải đáp ứng 40% của yêu cầu và từng thành viên phải đáp ứng 25%  của yêu cầu.

•     Nhà thầu phải chứng minh khả năng tiếp cận với hoặc tính sẵn có của tài sản có tính thanh khoản cao (tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng MỘT NĂM), hạn mức tín dụng hoặc các nguồn lực tài chính khác, các cam kết ròng hiện tại để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xem xét là: ≥ 6.000.000.000 VNĐ

•     Nhà thầu phải tham gia vào ít nhất 01 hợp đồng đã được thực hiện thành công trong 05 năm vừa qua, và có tính chất tương tự như Hàng hoá được đề xuất, trong đó giá trị của sự tham gia của Nhà thầu ≥ 20.000.000.000 VNĐ

Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-IGP, Viện Vật lý Địa cầu – Bà Trần Thị Nhung phòng 107 tầng 1 Nhà A8, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội và kiểm tra hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính từ 08.00 giờ đến 17.00 giờ tại địa chỉ nêu trên.

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng). Thời gian mở bán hồ sơ mời thầu bắt đầu từ 9 giờ 00 phút ngày 25 tháng 03 năm 2019 đến 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2019. Phương thức thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức giao trực tiếp tại địa chỉ nêu ở mục 5 hoặc gửi bưu điện đến địa chỉ của nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn..

7. Hồ sơ dự thầu phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới vào lúc hoặc trước 09 giờ ngày 25 tháng 04 năm 2019. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở dưới vào lúc 09 giờ 30’ ngày 25 tháng 04 năm 2019.

8. Tất cả hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo lãnh dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

9. Địa chỉ liên hệ: Nhà A8, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội

Người nhận: Nguyễn Văn Hiệp - Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-IGP, Viện Vật lý Địa cầu

Quốc gia: Việt Nam

Mã bưu điện: 122300 (Bưu cục Hoàng Quốc Việt)

Số tầng/số phòng: Phòng 209, tầng 2  

Số điện thoại: + 84 24 37564380; Số fax:   +84 24 38364696

Địa chỉ e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trang Web: igp-vast.vn

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy