Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 14 tháng 10 năm 2020 (Trận động đất số 4)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 07 giờ 01 phút 31 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 10 năm 2020 tức 14 giờ 01 phút 31 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 10 năm 2020 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.133 độ vĩ Bắc, 108.427 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

14 10 2020 4 V U

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy