Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner tet 2021

Thông báo tin động đất ngày 06 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 08 giờ 36 phút 46 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 01 năm 2021 tức 14 giờ 18 phút 29 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 01 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.311 độ vĩ Bắc, 104.528 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Houaphan, Lào (cách huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa khoảng 9 km). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

06 01 2021 1 V

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2021.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy