Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 28 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 18 giờ 34 phút 48 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 02 năm 2021 tức 01 giờ 34 phút 48 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 02 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.535 độ vĩ Bắc, 102.755 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12.9 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

28 02 2020 1 V

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2021.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy