Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 04 tháng 7 năm 2014

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT 

 

Vào hi 07gi 50 phút 43 giây (gi GMT) tc 14 gi 50 phút 43 giây (gi Hà Ni) ngày 04 tháng  7 năm 2014 mt trn đng đt có đ ln 2.5 đ xy ra ti v trí có ta đ (15.701 đ vĩ  Bc,107.989 đ kinh Đông), đ sâu chn tiêu khong 7 km. Đng đt xy ra ti khu vc huyn Quế Sơn, tnh Qung Nam.

Trung tâm báo tin đng đt và cnh báo sóng thn - Vin Vt lý đa cu vn đang tiếp tc theo dõi trn đng đt này.

 

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM  ĐỘNG ĐẤT

04 07 2014

 

Hà Ni, ngày 04 tháng 7 năm 2014.

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy