Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 06 tháng 7 năm 2014

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT 

 

Vào hồi 19 giờ 54 phút 27 giây (giờ GMT) tức 2 giờ 54 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 7 năm 2014 một trận động đất có độ lớn 2.5 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.264 độ vĩ  Bắc, 108.177 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 6 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM  ĐỘNG ĐẤT

06 07 2014

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2014

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy