Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 11 tháng 7 năm 2014

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT 

 

Vào hồi 10 giờ 16 phút 4 giây(giờ GMT) tức 17 giờ 16 phút 4 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 7 năm 2014 một trận động đất có độ lớn 2.4 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.32 độ vĩ  Bắc,108.08 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 6 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM  ĐỘNG ĐẤT

11 07 2014

 

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2014

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy