Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner tet 2024

Thông báo tin động đất ngày 22 tháng 11 năm 2022 (Trận 4)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 15 giờ 44 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 11 năm 2022  tức 22 giờ 44 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.808 độ vĩ Bắc, 108.286 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

22 11 2022 4 V

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2022.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy