Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 05 tháng 02 năm 2023 (Trận 3)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 12 giờ 31 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 02 năm 2023  tức 19 giờ 31 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 02 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.920 độ vĩ Bắc, 103.220 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

05 02 2023 3 V

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2023.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy