Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 17 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 06 giờ 04 phút  07 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 3 năm 2023  tức 13 giờ 04 phút 07 giây (giờ Hà Nội) ngày  17 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.761 độ vĩ Bắc, 108.343 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

17 03 2023 1 V

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy