Vietnamese-VNEnglish (UK)

18 05 2016

Thông báo tin động đất ngày 22 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 16 giờ 48 phút  2giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 3 năm 2023  tức 23 giờ 48 phút 28 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.842 độ vĩ Bắc, 108.212 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

2332023 v

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy