Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 23 tháng 03 năm 2023 (Trận 2)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 12 giờ 26 phút 11 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 03 năm 2023 tức 19 giờ 26 phút 11 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.840 độ vĩ Bắc, 108.250 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

23 03 2023 2 V

Hà Nội, ngày 23tháng 03năm 2023.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy