Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 14 tháng 05 năm 2023 (Trận 1)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 08 giờ 59 phút 05  giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  05  năm  2023  tức 15  giờ 59  phút 05  giây (giờ Hà Nội) ngày 14  tháng  05  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.833  độ vĩ Bắc, 108.186  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

14052023 v

Hà Nội, ngày 14  tháng  05  năm  2023.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy