Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 15 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 22 giờ 35 phút 06 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 5 năm 2023  tức 05 giờ 35 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 5 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.800 độ vĩ Bắc, 108.321 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

15 05 2023 1 V

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy