Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 06 tháng 6 năm 2023 (Trận 2)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 08 giờ 30 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 6 năm 2023  tức 15 giờ 30 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.786 độ vĩ Bắc, 108.310 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

06 06 2023 2 V

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy