Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner tet 2024

Thông báo tin động đất ngày 05 tháng 10 năm 2023 (Trận 2)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 04 giờ 58 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 10 năm  2023  tức 11 giờ 58 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng  10 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.928 độ vĩ Bắc, 103.810 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

05 10 2023 2 V

Hà Nội, ngày 05  tháng  10  năm  2023.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy