Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner tet 2024

Thông báo tin động đất ngày 06 tháng 10 năm 2023 (Trận 1)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 00 giờ 18 phút 50 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng  10  năm  2023  tức 07 giờ 18 phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 06  tháng  10  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.906  độ vĩ Bắc, 108.265 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

06 10 2023 1 V

Hà Nội, ngày 06 tháng  10  năm  2023.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy