Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner tet 2024

Thông báo tin động đất ngày 08 tháng 10 năm 2023 (Trận 1)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 07  giờ 53  phút 49  giây (giờ GMT) ngày 08  tháng  10  năm  2023  tức 14  giờ 53  phút 49  giây (giờ Hà Nội) ngày 08  tháng  10  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.813  độ vĩ Bắc, 108.234  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

08 10 2023 1 V

Hà Nội, ngày 08  tháng  10  năm  2023.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy