Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 14 tháng 12 năm 2023 (Trận 1)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 18 giờ 08 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 12 năm  2023  tức 01 giờ 08 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 12 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.712 độ vĩ Bắc, 108.506 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

14122023 VT1

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2023.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy