Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 17 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 16 giờ 28 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 12 năm  2023  tức 23 giờ 28 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 12 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.822 độ vĩ Bắc, 108.311 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

17 12 2023 1 V

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2023.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy