Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 24 tháng 12 năm 2023 (Trận 2)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 00 giờ 27 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 12 năm 2023 tức 07 giờ 27 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 12 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.794 độ vĩ Bắc, 108.352 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

24 12 2023 2 V

Hà Nội, ngày 24tháng 12năm 2023.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy