Vietnamese-VNEnglish (UK)

18 05 2016

Thông báo tin động đất ngày 13 tháng 04 năm 2024 (Trận 2)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 15 giờ 01 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 04 năm 2024 tức 22 giờ 01 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 04 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.010 độ vĩ Bắc, 108.217 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

13 04 2024 2 V

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2024.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy