Vietnamese-VNEnglish (UK)

18 05 2016

Thông báo tin động đất ngày 18 tháng 04 năm 2024 (Trận 1)

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

Vào hồi 17 giờ 17 phút 57 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 04 năm 2024 tức 00 giờ 17 phút 57 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 04 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.860 độ vĩ Bắc, 108.221 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

18 04 2024 1 V

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2024.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy