Vietnamese-VNEnglish (UK)

Thông báo tin động đất ngày 03 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO ĐỘNG ĐẤT

 

Vào hồi 16 giờ 32 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 01 năm 2016 tức 23 giờ 32 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 01 năm 2016 một trận động đất có độ lớn M = 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.669 độ vĩ Bắc, 103.443 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

20150104

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2016

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy